Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Цената на златото

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1983
Повече информация

Произведение, излязло от съкровените глъбини на душата на писателя, плод най-интимните му размисли, защото е изпято като песен за безсмъртието на българина. "Цената на златото", както и продълженията "Завръщане" и "Досиетата" се нареждат сред най-хубавото в нашата белетристика от втората половина на миналото столетие.