Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Божественият Клавдий (Клавдий, 2)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2003
Сиeла
Повече информация

“Някои критици на “Аз, Клавдий”, тома , предшестващ “Божественият Клавдий”, подметнаха, че за да го напиша, аз просто съм се справил с “Аналите” на Тацит и “Дванадесетте цезари” на Светоний, обединил съм ги и съм поразширил полученото с моята собствена “буйна фантазия”. Не беше така; не е тъй и с настоящия том. Сред класиците, от които е заимствано при съставянето на “Божественият Клавдий” са Тацит, Дион Касий, Светоний, Плиний, Варон, Валерий Максим, Орозий, Фронтин, Страбон, Цезар, Колумела, Плутарх, Йосиф, Диодор Сицилийски, Фотий, Ксифилин, Зонара, Сенека, Петроний, Ювенал, Филон, Целз, авторите на “Деянията на Апостолите” и апокрифните евангелия на Никодим и свети Йоан, както и самият Клавдий – от оцелелите му писма и речи. Незначителен брой от описаните тук случки не са напълно подкрепени исторически от един или друг източник, но се надявам, че ни една от тях не звучи исторически неправдоподобно. Нито един от образите не е измислен. Най-трудната за написване част, поради оскъдността на антични източници, беше поражението, нанесено от Клавдий на Карактак. За по-ясно обяснение на британския друидизъм – религиите на древните келти, трябваше да подкрепя малобройните класически описания със заемки от археологическите трудове, от древната келтска литература, както и от описания на съвременната мегалитна в Новите Хебриди, където долмените и менхирите все още се използват за обреди. В описанията на ранното християнство много внимавах да не измислям нови хули;...”

Робърт Грейвс