Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Борисъ III царь на българите : Изъ живота на единъ народенъ царь

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1939