Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Левачката

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1979

Въпреки общата езикова основа и трайната обвързаност от традицията австрийската литература съдържа черти, които принципно я отличават от другите немскоезични литератури. Поради характерните географски и исторически особености Австрия винаги е била своеобразен културен басейн, в който са се втичали и сблъсквали, за да се оплодят взаимно, множество противоположни влияния. Това постоянно е обогатявало австрийския художествен изказ - не само тематично, но и стилистично. В литературата на тази страна преобладава проницателното вглеждане в човешката душа, и то много преди появата на психоаналитичната школа. Тук се забелязва особен интерес към крайните и необикновени духовни състояния, към изключителните по своята напрегнатост човешки съдби. Това проличава особено в новелистиката на Артур Шницлер и на Стефан Цвайг. Любими теми и мотиви стават резигнацията, упадъкът, залезът и смъртта. Австрийската творческа мисъл е твърде чувствителна към надсетивните прояви на живота, към необяснимата мистерия на съществуването. И сякаш по правило социалният и политическият ангажимент на писателите тук е по-приглушен и не тъй декларативно-категоричен, както в литературата на самата Германия.