Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Случайни открития

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2006
Пан

Някои открития идват логично и закономерно. Други са резултат на щастливо стечение на обстоятелствата, неочакван обрат, внезапно прозрение. 
Тази книга е посветена на грешки, гафове, инциденти и необичайни съвпадения, които са поставили началото или са начертали пътя, водещ към полезно изобретение. Тя разказва за открития - стари и нови, големи и малки, които в някаква степен са плод на случайността.