Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Щастливият странник

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1999
Повече информация

...От италианските ферми, до тесните нюйоркски квартири, никоя имигрантска фамилия не се бори по-яростно за оцеляването си от Анджелуци-Корбо...