Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Каквото имаше, ми даде времето, каквото нямаше, го взе от мен

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Повече информация

Жълти есени, пролети сини, 
дълги зими и къси лета ме 
спохождат от трийсет години, 
наближавам добрата среда.

Вече зная цената на хляба, 
как се смее и плаче дете, 
опознах и минутната слабост 
и надеждата в мене расте.

Да намеря желания смисъл 
и за болката истински лек, 
вместо присмех да бъда усмивка, 
или просто да стана човек -

аз се уча и все ненаучен 
разнолик ме посреща светът, 
всеизвестните азбуки сричам
и се спъвам в най-гладкия път.