Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Почивният ден на ветропоказателите

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011

ПОЧИВНИЯТ ДЕН НА ВЕТРОПОКАЗАТЕЛИТЕ

Поклащам се в повърхността на огледалото
с протегнати ръце — като компас.
Над мене — птиците.
Под мене — рибите.
Косите ми се пълнят
със синя безтегловност.
В очите ми се запечатват,
обърнати наопаки,
изрязана скала,
задрямало дърво и
църквичка,
акотвена на кръста си.
Безмълвно облаци броя като добър пастир
и гледам как
промъкват се през иглено ухо
към хоризонта.
Водата ме прегръща, люлее
кито сламчица —
и с дрезгав глас ми шепне
истории от дъното.
Сега в прозрачните й дълбини
въжетата на светлината са закотвени.
И страшното го няма,
завлечено от раците
пo дупките
им тъмни.