Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Комедия и драма от Сицилия

Тази книга е налична в читАлнЯта.
0000

Комедия и драма от Сицилия е преведена от сицилиански от Даниела Илиева.

Съдържа:
Наследството на чичо каноник - Антонино Руссо Джусти.
Таддарита (Нощна птица) - Нино Мартолио