Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Бели облаци от древнокитайската поезия до японските тристишия хайку

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2006
Повече информация

Облаците са
безконечните
писмена на
небето и
земята,
извезани над
планини и реки...