Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Другото море

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Повече информация

„Другото море“ е сред ключовите произведения на прочутия италиански белетрист, преводач и есеист Клаудио Магрис, лауреат на множество международни литературни награди, номиниран и за „Нобел“. Действието започва в граничния и космополитен пристанищен град Триест, място, в което се пресичат различни народи и култури. Оттук започва дългото си пътешествие главният герой, младият философ и елинист Енрико Мреуле. В романа са представени широко своеобразната култура на многонационалната Австро-Унгарска империя, а също и интересните наблюдения на героя от Латинска Америка. Но главното за Енрико Мреуле, този типичен европейски интелектуалец от началото на XX век, който, макар и вкоренен в традициите на своята култура, се вълнува и от„други морета“, други цивилизации и култури, се случва в областта на духа. И неговите мисли кръжат главно около философията, поезията, историята и религията. И разбира се, около вечния въпрос – за смисъла на живота.

Клаудио Магрис, авторът на прочутия роман пътепис „Дунав“, ни предлага едно вълнуващо интелектуално преживяване.