Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Ниво за напреднали

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Звездан
Повече информация

"В този миг от кулата на Биг Бен проехтя мек звън. Осветеният циферблат блуждаеше над дърветата като гигантско око. Усетих как погледът му мина високо над мен и се зарея над огромния град. И тогава разбрах, Биг Бен нямаше как да ме види, защото аз се намирах в друго време - толкова различно от неговото, че зъбчатите му колела изобщо не можеха да го захапят. Моето собствено време - беше ме оплело като в пашкул, който ме правеше невидим. И в този момент прозрях, че големият стар Бен може би е напълно сляп, въпреки многото си лица. Защото Господ бе смесил времената, тъй както бе смесил и езиците. И нямаше часовник на света, способен да тъче на всички нишки едновременно." (Възлизане на Тауър Брийдж)