Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Баскервилското куче

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1976
Отечество
Повече информация

В рода Баскервил от поколение на поколение се предава семейна легенда, че над рода тегне страшно проклятие. Преданието разказва за призрачно куче с чудовищни размери, което броди сред обвитото в мъгли тресавище край уединеното фамилно владение в Девъншир и преследва мъжете от рода. Съгласно легендата, за първи път призракът се появява през XVII век заради безпътния Хюго. Призракът е описан в легендата като гигантско черно куче със светещи очи и уста.
Шерлок Холмс се заема да разследва случая с помощта на д-р Уотсън. Той е убеден, че кучето не е свръхестествено, а че зад загадката се крие закоравял престъпник. Той трябва да опази и Хенри Баскервил, който идва от Канада да получи наследството.