Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Граници на забавяне

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Жанет 45

Книгата само на пръв поглед изглежда да е просто сборник с разкази. Всъщност отделните творби в нея са свързани с множество видими и невидими нишки, които ги подреждат в цялостен, мрежовидно разгръщащ се сюжет. Нишки, чието разплитане превръща внимателния читател в активен съучастник, въвлича го в литературни игри, които приличат на ребуси: нищо не е /само/ такова, каквото изглежда; няма реалност, а игра на реалности, симулация, заместване...
Книгата подрежда няколко истории, които демонстративно се съпротивляват на лекото писане и лекото четене, при все че нерядко ползват тъкмо хватките на популярната литература: любов и прелъстяване /в режима на модела "курортна история"/, несъстояла се и измислена любов, инсцестна любов, убийство от любов... Ала най-важното тук се намира винаги една крачка по-нататък. Не фабулата, не онова, което се е случило, не "животът", а технологията на езиците, които го разказват и в крайна сметка заместват.
И не на последно място - удоволствието от стила, разбира се.