Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Неправилности

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
ДА
Повече информация

„В своята книга „Неправилности” Херцег диалогизира за любовта, желанието, отделянето от света, за надеждите, далечините, бягствата, за празнотата, изгубеността и дезориентацията на крехката общност от двама. В тези стихотворения диалогът преминава в монолог – в последния, граничен и често съдбовен говор на границата на смисъла и значенията след реалния, тотален и абсолютно недвусмислен провал. След бягството в не-времето, в нищото, след скока в реално невъзможното, еднакво далеч и от мъртвите, и от живите.”

Ервин Яхич, хърватски поет, критик, есеист