Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Островът на съкровищата

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Дамян Яков

Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...
Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...
Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...
Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...
Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...
Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...
Веднъж в ръцете на смелия младеж Джим, който непрекъснато мечтае за романтични приключения, попада старинна морска карта. Тя разкрива мястото на скритите съкровища на легендарния пират капитан Флинт на остров нейде в океана. Заедно с група приятели Джим се отправя на опасно плаване. Но на кораба им се качват и пирати, бивши членове на екипажа на капитан Флинт...