Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Защото те обичам

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2005
Повече информация

Май 1981
Питам на какво ме учат собствените ми книги. Не знам, тоя въпрос е доста сложен. АЗ смятам, че писателят е длъжен да стои зад всяка своя книга, зад всяко свое произведение. Написаното от него е израз на най-съществените му мисли и чувства. Всеки фалш в литературата, всяко нагаждане към едни или други конюнктури е неищо, което за мене е недопустимо. Винаги когато писателят твори, следва да мисли, че той пише не само за тия, които са около него. Словото отива в бъдещето. Авторът трябва да си даде сметка дали след десет, двадесет години няма да се срамува от сегашното си слово. АЗ отдавна се придържам към това правило...
ДАВИД ОВАДИЯ