Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Съвременна сръбска драма

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004

Включва: 

Любомир Симович - Пътуващият театър "Шопалович"

Вида Огненович - Пътят на Егор

Синиша Ковачевич - Вирус