Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Съдба не се сменя. Викингска поезия

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Хемус Груп
Повече информация

Поемите в този сборник имат за културата на Скандинавския север онази значимост, с която творбите на Омир и Хезиод, да речем, са обогатили европейската и световната. Знаменитата Стара Еда, която ги съдържа, е литературен паметник, чиято дълбока съдържателност и сурова красота отдавна са го превърнали в неделима част от съкровищницата на човечеството, а сега става достояние и на българския читател, при това в превод от оригинал. Наситени с драматизъм и емоционалност, сдържана сякаш в кратера на клокочещ вулкан, с мъжествените вибрации на смелостта, волята и достойнството, най-тачените добродетели от някогашните скандинавци, с тъга и лиризъм, но също и с хумор, жизнелюбие, сарказъм, тези творби поразяват и със своята образност, изведена в ранг на сложна, философски обусловена, символика. Едва ли е случаен фактът, че най-видните представители на литературата в нордския регион от различни епохи нееднократно са изтъквали колко много дължат на Старата Еда, нейния уникален протототип. Първото българско издание, основано на Кралския сборник, както се нарича прочутият й препис от XIII в., предлога най-известните поеми в нея (създадени много по-рано), а заедно с тях и ключ към една душевност, съчетала по специфичен начин мистика и практицизъм, умереност и експанзивност, съзерцателност и действеност.