Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Незримите прегради

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011
Ерго
Повече информация

Прозрение

Страха гълъбов с трохи замерях и руших,
макар от него да се ражда моят стих.

Но щом от жал протегнах длани
с подхвърлени трохи добро да сторя
и на гълъба-бияч, несмогнал да се нахрани,
разбрах защо Бог закриля злите хора.