Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Европа, паметта, църквата

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Хермес
Повече информация

Политико-исторически и духовни записки.

"Книгата, която предлагам на вниманието на читателя, би могла да се прочете като своеобразен "дневник" на политико-историческите, философските и религиозните ми "замисляния" през последните три години. Поради нейната специфика, в нея се съхрани явствената резонантна следа от различни събития и дебати, на които, макар и в имплицитна, непублицистична форма, тези размисли са отговаряли и реагирали във времето. Това въобще не означава обаче - искам да предупредя, - че книгата е "политическа" (в тесния смисъл на тази дума).
Ако тя наистина е "дневник", тя е дневник именно на философско-исторически "замисляния", рефлексии върху основанията на новоевропейската цивилизация, на проблемната ѝ (като всяка съвременност) днешна ситуация, а също на онези църковни "медитации" ("слова"), които съставляваха през тези години "дневника" на моя еженеделно продължаващ живот с църковното събрание, с "еклесията".
АвторътПроф. дфн. Калин Тодоров Янакиев е български философ, богослов, културолог и политик. Преподавател във Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" по средновековна култура, християнска философия, а също и във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет, както и в НАТФИЗ. Главен редактор на списание "Християнство и култура", издавано от фондация "Комунитас". Член е на Международното общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор е на много студии и статии в областта на православната духовност, религиозната философия и средновековната история и култура. Сред публикуваните му трудове са "Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието" (2002), "Три екзистенциално-философски студии" (2005), "Светът на Средновековието: генезис, история, общество" (2012) и "Res vitae. Res publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива" (2012).