Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Раждане на снега

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Повече информация

"Оригиналното в поезията на Златозар Петров е нейната класичност. Той обаче следи и следва класическите параметри философски, а не маниерно. В стихотворения като "Раждане на снега" и някои други дори постига виртуозност.
"Законът трябва да бъде преодолян, като бъде спазен" - тази стара мисъл на Бешков като че ли е основно правило в поезията на Златомир Петров - поет на естетическата носталгия."
Ани Илков