Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Богат, беден

Тази книга в момента не е налична.
1988

Семейна „сага“, която обхваща период от четвърт век на значителни социални и политически промени в Съединените щати. Събитията след Втората световна война предопределят съдбата на героите в сложната американска действителност на 60-те години.

Конфликтът между братята Джордах е конфликт между две ценностни системи с недвусмислено изразен идеен характер. Самоуверен и амбициозен, единият отстоява правото си да преуспее в живота с цената на непосилни жертви. В стремежа си към материален успех той се лишава съзнателно от пълноценни човешки контакти. Другият е принуден — в непрестанна борба с околните — цял живот да се разплата със себе си. Любовта и алчността, честолюбието и корупцията се изявяват сред сложни взаимоотношения и драматични ситуации.

Богатството и бедността имат неподозирани измерения в човешките души и техните външни прояви чертаят противоречията в житейския път на героите.