Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Чумата

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2006
Фама
Повече информация

Всеки носи в себе си чумата, никой в света не е неуязвим по отношение на нея. И човек трябва да бъде непрестанно нащрек, за да не би в миг на разсеяност да дъхне в лицето на другия и да му предаде заразата. Вроденото е микробът. Останалото - здраве, честност, морална чистота, ако щете, - е резултат от волята, която не бива никога да отпада.

Албер Камю