Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Чужденецът

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2012
Фама
Повече информация

В нашето общество един човек, който не плаче на погребениет на майка си, рискува да бъде осъден на смърт. Звучи парадоксално, но мисълта ми е, че героят от книгата бива осъден, защото не играе по правилата. В този смисъл той е чужд на обществото, в което живее, и блуждае встрани от него, из покрайнините на личния си живот, самотен и сетивен.