Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Изкушението на Запада

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Фама

Философското есе "Изкушението на Запада" изследва под формата на кореспонденция между французин и китаец особеностите нв светоусещането  и чувствителността у различните нации и е израз на възхищение пред духа на Изтока.