Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Сладоледена реторика

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
Точица
Повече информация

Защо какво служат реториката, логиката и литературата? Ами например... за да си издействаш сладолед. Книгата запознава с децата с изкуството на езика: как да бъдем по-убедителни, но и как да проверим логиката на собствените си съждения, как да боравим с речници, как да победим противника със собствените му метафори и как да напишем писмо до собственичката на сладоледената фабрика.