Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

София през вековете, том 2. Столица на нова България (1878-1944)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1991

Изследвания в три тома. Този том съдържа изследвания за историята на София през периода 1878 г. до 9.09.1944 г. Това е период , изпълнен с големи промени в икономиката, населението, социалния и политическия живот, инфраструктурата и цялата култура на града.