Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Разлики

Тази книга в момента не е налична.
2011
Стигмати
Повече информация

Горан Петрович (1961) е едно от най-впечатляващите имена в съвременната сръбска литература. За двадесет години творчески път има 10 книги и 80 издания в тираж 600 000 екземпляра. Носител е на двете най-големи сръбски литературни награди: Ниновата - 3а най-добър роман - „Магазинчето „Сполука" и Андричевата - 3а най-добра книга с разкази - „Разлики". Познат е на българския читател с романите си „Магазинчето „Сполука" и "Атлас, описан с небе" и сборника „Ближен и други разкази" Новата среща с българските си почитатели Горан Петрович посвещава на разликите, които вече не забелязваме; на микрокосмоса на малките балкански градчета с еднообразно ежедневие и безизвестни, но колоритни герои, потопени в микс от печал, лека ирония и тънък хумор, съвършено организиран и облагороден от езиковото въображение на автора с упованието нашата чувствителност да открие тези разлики и да ги огради с кръгче.

Съдържание:
Намери и огради с кръгче
Под тавана, който се лющи
Над петте чупливи саксии
Благородница и други видения
Между два сигнала