Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Наука със стил: писане на дипломен проект

Тази книга в момента не е налична.
2013
Ентусиаст
Повече информация

„Книгата „Наука със стил: писане на дипломен проект“ на доц. д-р Милена Цветкова покрива назрялата потребност във висшето образование от изучаване на такива дисциплини, които не само да дадат ново научно знание за студентите, но и да подпомогнат процеса на адаптиране на младия учен в академичната комуникация.“

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева


Акцентите в съдържанието:

# Алгоритъм на дипломния проект
# Разликите между наука, псевдонаука и лъженаука
# Как се чете за научни цели
# Информационно осигуряване на научното изследване
# Структура и оформяне на научен текст
# Цитиране на източниците
# Научна добросъвестност и авторска етика
# Рецензията – правила и етика
# Защита на дипломния проект
# Първа публикация на младия учен
# Как да превърнем дипломната работа или дисертацията в книга