Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Сидхарта

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1981
Повече информация

„Течението на нещата е управляемо, от действието на човека зависи дали те ще му сторят хаотичен шум или музика...“ Носталгията именно по тази музика, усилието да се обогати нейната партитура чрез органичен синтез на всички култури са най-характерните черти в творчеството на Херман Хесе. И повестта „Сидхарта“ ги изразява с особена, неповторима поетичност...