Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Вдъхновение

Тази книга в момента не е налична.
2015
Колибри
Повече информация

Сборник разкази

Сборникът „Вдъхновение” съдържа рядко издавани разкази на Бабел, повечето от които се публикуват за първи път на български език. Освен „допълнения” към „Конармия”, „Одески разкази” и „Историята на моя гълъбарник” в книгата са включени творби (предимно автобиографични), които разширяват представата за автора и обема на познатите негови сюжети. Запечатани спомени и лица от детството, антиеврейските погроми, гладът и мизерията след Гражданската война в Русия, кървавата политика на разкулачването и колективизацията, битпазарите, бордеите... – изданието представя впечатляваща картина на хаос, бруталност и жестокост, но излъчваща мъдра печал, носталгия и състрадание. И създадена от един от брилянтните стилисти в литературата на XX век.

Съдържание:

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ „КОНАРМИЯ“ /5
Гришчук /7
Бяха деветима /9
При тато ни Махно /15
Старателна жена /18

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ „ОДЕСКИ РАЗКАЗИ“ /23
Справедливост в кавички /25
Залез /34
Фроим Грач /50

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ „ИСТОРИЯТА НА МОЯ ГЪЛЪБАРНИК“ /59
Детство. При баба /61
Първият ми хонорар /71
Иван-да-Маря /85

РАЗКАЗИ /103
Старият Шлойме /105
[Три следобед] /111
Илиа Исакович и Маргарита Прокофиевна /116
Мама, Рима и Ала /122
Деветимата /137
Вдъхновение /143
Doudou /148
През прозорчето /152
Шабат нахаму / 155
На гарата /165
На бойното поле /168
-Семейството на татко Мареско /168
-Кваверът /172
Приказка за жената /177
Пръстенът на Есфир /181
Баграт оглу и очите на неговия бик /187
Големите пожари /190
-Глава IX. На трудовата борса /191
Сулак /198
Блуждаещи звезди /203
Еврейката /216

ПЕТЕРБУРГСКИ ДНЕВНИК /235
Вечер /237
Мълчи животното /242
Светейшият патриарх /246
Една вечер у императрицата /250
Ходя /254

ВЕЛИКА КРИНИЦА /257
Гапа Гужва /259
Коливушка /271

ПРИЛОЖЕНИЯ /281
Исак Бабел. За творческия път на писателя /283
Константин Паустовски. Разкази за Бабел /290
Вячеслав Полонски. Откъси от дневника, 1931 /297
Елиас Канети. Исак Бабел /299

ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО В ДАТИ И СПОМЕНИ НА СЪВРЕМЕННИЦИ /308

CHECKLIST OF THE WORKS OF ISAAK BABEL (1894-1940) AND TRANSLATIONS, COMPILED BY EFRAIM SICHER /319

ПОСВЕЩЕНИЕ /323