Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Цветният човек

Тази книга е налична в читАлнЯта.
0000
Жанет - 45
Повече информация

ПЪТЕКАТА Е СЪЩАТА ПЪТЕКА

Деца, преди да станем по-големи
и ние бяхме с вашите лица.
За вас е нищо, дявол да го вземе,
ала за нас това е златно време,
когато ние сме били деца.
Деца, в човек живеят сто човека,
докато той добие свойто Аз.
Пътеката е същата пътека.
Ах, бързате! Но става то полека
и се дължи на не един контраст.
Най-важното обаче сред детските си сфери
да минете с таланта на приказния маг.
Човек се блъска, търси д о б р о т о да намери
и в себе си намира – какво? – детето пак.
Деца, пазете туй дете, което
сте вие днес, и занапред така!
Това ще ви потрябва в битието.
Не вярвате? Повярвайте в Детето
и винаги го дръжте за ръка!