Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Невчесани мисли

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1968
Профиздат

***
През целия си живот така и не успя да се прикове към позорния стълб на общественото мнение.

***
В дома на обесения не се говори за въже. А в дома на палача?

***
Боговете си предават в наследство и атрибутите, и поклонниците.

***
Из рецензия: „Този поет се отличава с благородна нищета на духа".

***
Ракът се изчервява след смъртта си. Каква достойна за подражание деликатност на жертвата!

***
Грешката става грешка тогава, когато се ражда като истина.