Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Дърводелецът

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2017
Рива
Повече информация

"Дърводелецът" е сборник с 45 нови и наистина къси разказа от Деян Енев.

В тях, по думите на критика Венцислав Божинов, "Деян Енев успява да постигне такава степен на епическа наситеност чрез разказите си, каквато принципно се изплъзва на съвременния български роман. Той е писателят, който с разказите си художествено не отрази, не изобрази, не копира, не имитира, а откри "една действителност като носителка на образи и идеи, характерни за определена епоха."