Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Само ти можеш да спасиш света (Джони Максуел, #1)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2007
Прозорец
Повече информация

Могъща извънземна флотилия от най-новата компютърна игра нахлува в монитора и Джони Максуел е готов да я разбие на пух и прах.

Но извънземните му изпращат съобщение: "Ние се предаваме!" Те нямат право да се предават. Те трябва да умрат. На клавиатурата няма клавиш "НЕ стреляй".

Твърде трудно е да спасиш света от скрийуийците. Още по-трудно е да се опиташ да спасиш скрийуийците от хората. Но в крайна сметка това е само една компютърна игра, нали?

Дали?