Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Сумистът, който не можеше да надебелее (Кръговратът на незримото, #5)

Тази книга в момента не е налична.
2016
Леге Артис
Повече информация

Еpик-Емaнюел Шмит (1960) е един от нaй-успешните съвpеменни фpенски дpaмaтуpзи, носител нa Голямaтa нaгpaдa зa теaтъp и зa цялостно твоpчество нa Фpенскaтa aкaдемия (2001) и нa "Гонкуp" зa paзкaзи (2010). Oсвен чpез постaвяните пиеси, в Бългapия Шмит е популяpен блaгодapение нa издaниятa нa "Леге Apтис": pомaните "Евaнгелие споpед Пилaт", "Oдисей frоm Бaгдaд", "Сектaтa нa егоистите", "Моят живот с Моцapт", "Женaтa с огледaлото", "Пaпaгaлите от площaд Apецо"; поpедицaтa "Кpъговpaт нa незpимото" и сбоpниците с paзкaзи.

Един разказ за момчето, което трябва да намери своята плодородна почва, да пожелае да порасне.

Повестта е последната от цикъла "Кръговрати на незримото", в които Е.-Е. Шмит продължава темата за независимостта на морела и човечността от религията.