Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Девети дом

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
Жанет 45
Повече информация

„Третата “възрастна” книга на Мая Дългъчева “Девети дом” е радост за всички, които ценят и обичат истинската поезия и истинското в поезията и в литературата. Една от отличителните черти на тази истинска поезия е наличието на личен поетичен език, умението да се превръщат изтъркани от употреба думи в току-що сътворени, като се разполагат в парадоксален контекст, и с това им се придава неочакван смисъл.
Има писане на нивото на думите. Има писане на нивото на значенията, обръщането на тези значения с хастара навън, и по този начин – постигане на скритото двойно дъно и на думата и на значенията й. Такива новооткрити поетични острови има в книгата на Мая, има силна, необуздана емоционална енергия, успешно обуздавана в стиха, укротена в стиха, и успешно трансформирана в плодотворна поетична енергия.
Мая Дългъчева умее да постига не само емоционалната, но и смислова плътност на текста. Нивата му се разлистват постепенно, отварят се като цвят, докато не усетим в пълна мяра непознатият им, особен, принадлежащ само на нейните думи, на думите на Мая, аромат.”
Валентина Радинска

„Мая Дългъчева не е поетеса.
Тя е български поет.
Да избереш да си поет е спор с вечността, не махленска дрязга със съвремието.
Да си жена и да си поет е двойно по-трудно.
Пред нас стои чудесен български поет.”
Александър СЕКУЛОВ