Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Философия в будоара, или безнравствените учители

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2018
Фама +
Повече информация

Мъж и жена в зряла възраст се заемат да образоват петнайсетгодишна девойка в плътската любов – и да ѝ внушат да им се посвещава без ограничения, предразсъдъци и морални задръжки. В обучението се включват още участници, за повече пълнота и разнообразност, а в добавка се изразяват възгледи за свободата, религията, политиката и обществения ред – и изводът е, че единственото ръководно начало е Природата и тъй като всичко е нейно дело, нищо не е престъпно.
Заради своята скандалност Донасиен Алфонс Франсоа, маркиз Дьо Сад (1740–1814), прекарва в 30 години от живота си по затвори и умира в приют за душевноболни, а творчеството му е заклеймявано и забранявано. Реабилитиран е и изваден от цензурата едва през 50-те години на XX в. През 2001-ва на негово име е учредена награда – „за открито изразяване на честни възгледи в отпор на установения ред".

„ Философия в будоара" е далеч повече от класика в еротиката, това е книгата-първооснова, Библията на наслаждението, пред която „Кама Сутрам не е нищо повече от техническо ръководство.
Дьони Гомбер

„Философия в будоара“ е учебно пособие, трактат, роман, комедия, съчетание от крайна пиперливост, флегматични умопостроения, сатирически нотки и лирическо вибрато.
Le Monde

Сад съумя да превърне собствената си революция в разрушителкана догми, на общоприетия морал и на лицемерието на тълпите. Той е поет на жестокостта и изследовател на човешкия мрак.
Елинор К. Смит