Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

В полумрака на спомена

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Дамян Яков
Повече информация

Юбилейният поетичен сборник "В полумрака на спомена" със стихове на Михаил Белчев включва над 200 стихотворения, писани в различни етапи от развитието на поета, обединени в няколко тематични направления.

Михаил Белчев е един от най-наивните хора, които познавам. Той все още вярва, че музиката и поезията могат да променят хората. Затова винаги пее с цялата си душа, както древните шамани, когато са изпълнявали своите мистични ритуали.

Стефан Цанев

----------------

В полумрака на спомена,
по-брадясал от всякога,
аз се оглеждам сега.

Нищо ново под слънцето,
само дето задъхвам се,
щом изкача стъпала.

Беше време за размисъл,
за раздели и истини,
за шепот и викове.

В полумрака на спомена
чакат мои приятели,
дошли не знам откъде.