Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Избрани творби (Специално издание Biograph, #7)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Повече информация

Талантът на Оскар Уайлд(1854-1900) намира отражение в много области - драматургия, белетристика, поезия. Родителите му са англо-ирландски дъблински интелектуалци с подчертан интерес към литературата и ирландския фолклор - област, в която и двамата творят. И все пак стилът на Оскар Уайлд си остава неповторим. В най-новия си брой списание BIOGRAPH предлага на своите читатели някои от неговите приказки, в които личи стремежът на автора към чистото изкуство, съчетаващо хедонизма и естетиката. Както самият Оскар Уайлд споделя в едно свое писмо, това са приказки "не за деца, а за хора на възраст от осемнайсет до осемдесет години, запазили своята детска непринуденост и прямота". Според него дарбата на твореца не бива да се ограничава само до детската аудитория. Затова и приказките му са приказки за възрастни - и като сюжет, и като изказ, и като липса на иначе така типичния за детските приказки щастлив край.

Приказките на Оскар Уайлд реторично създават ново, морално чувствено дете, претворявайки в дело естетиката на Уолтър Пейтър.