Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Шивачката на очи

Тази книга е заета до 30.07.2021
2006
Труд
Повече информация

Русият пак завъртя ръчката на машината за ток.
Госпожа Ана се срути. Плиснаха я с вода. В осененото ѝ за миг лице се прокрадна усмивка. Горда усмивка. На жена, която няма какво да губи. Освен къщата, плъховете и ината си.
- В какъв свят живеете, драги ми дечица - простена и пак загуби съзнание.

Видя ножа малко късно - острието я перна по нокътя, толкова сух, че отскочи като люспа. При втория замах тя прошепна:

- Давайте. Подписвам. Поднесоха ѝ шишето с вода. Очилата от скрина - лепена рамка, дебели стъкла.

Нотариус Бончев посочи с химикалката: тук и тук. Русият се обади на шефа:

- Готово, брадър. Нави се на двайсет хиляди.
- Имотът е десет пъти повече - чуха всички от мощния апарат.
- Е, да де, кой не го знае. Отвързаха гордата старица.

Госпожа Ана остана насаме с плъховете. Повика ги с дясната си ръка. Я, колко пари на масата! Превърза пръста си, включи бойлера, за да се изкъпе. Нотариус Бончев влезе направо, без да чука, ухилен до уши:

- Бабо, осем пъти продадохме къщата. Време е да се измитаме.