Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Съвременна полска драма

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008

Новите полски автори искат да нарекат и анализират новата действителност, която се ражда в мъки, пише известният театрален критик Роман Павловски в предговора си към книгата "Съвременна полска драма", сътворен специално за българското издание. То е направено по идея на Полския институт в София, който е и негов спонсор, и излезе от печат на 11 септември от софийското издателство "Валентин Траянов". 
Антологията на съвременната полска пиеса съдържа девет творби на автори от различни поколения и течения в днешната драматургия. Доста от тях са дебюти. Някои - като "Тестостерон" на Анджей Сарамонович или "Тирамису", пожънаха успех на частни сцени, други бяха поставени в театри с репертоар и трупи. "Анаероби" на Ингмар Вилкист, "Най-много самоубийства стават в неделя" на Анна Бужинска и "Да поговорим за живота и смъртта" на Кшищоф Бижо бяха показани и в Телевизионния театър, който в Полша има многомилионна публика. 
В първото издание на съвременна полска драма в България са включени 10 пиеси, поставяни на сцените в Полша през периода 2003-2006 г. В сборника е публикуван и разговор за съвременния полски театър, озаглавен "Немарливост и свобода", който е отпечатан в бр. 3/2007 на специализираното полско списание, посветено на съвременната полска драматургия, "Диалог". Разговора водят известната публицистка и социоложка Кинга Дунин, Малгожата Шпаковска и Йоанна Краковска - членове на редколегията на списанието.