Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Бране на думи

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004

***
На 3 се запрехласвах многостранно:
че как да ги събираш
всички тия цветове и звуци
да не говорим за джанките
за вафлите монетите и буболечките

такова изобилие
не е за окончателно доверие все пак