Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Глинописецът

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Сиела
Повече информация

Урук, Шумер, 3000 г.пр.Хр.

Дингир, царски писар и счетоводител, живее със съпругата си - бивша робиня, Ниншубур. Двамата се укриват от наемни убийци, изпратени от царя. Дингир предчувства близкия си край и иска да остави историята на живота си и събитията, довели до смъртната му присъда върху глинени плочки. Той все още не знае, че прави първите стъпки към едно изобретение, което ще преобърне историята и културата. Съпругата на писаря се явява редактор на историята, споделена от мъжа й:

Ще създам едно ново начало, което няма да започва от самото начало, а от средата, дори от края. Едно начало, което ще намеква за събитията, но няма да ги разкрива; ще възбужда, но няма да удовлетворява; ще капва мед върху устните, но няма да насища. Дали ще се справя? Живяла съм в храма на Инана, където изкуството на съблазняването се овладява до съвършенство. Ще имитирам жриците, за да съблазня един непознат читател, който може и да не съществува...