Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Натюрморт с юзда

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008
Стигмати
Повече информация

"Натюрморт в юзда", последният том есета, излязъл приживе на автора, заедно с "Лабиринт край морето" и "Варварин в градината" оформят трилогия - необикновен разказ за "златните векове" на европейското изкуство и цивилизация.


И тъй, в Холандия съм - в царството на вещите, в голямото княжество на предметите.

По бреме на всекидневното тъпчене по уличните настилки или музейните паркети не ме напускаше натрапчивата мисъл, че обиколките ми ще се окажат безплодни, ако не успея да стигна до интериора - до вътрешността на Холандия, непипната от човешка ръка, идентична с това, което е съзерцавал моят колективен герой - холандският гражданин от XVII век, - така че да вляза в същата тази рамка, на фона на вековния пейзаж.

[Свободата] е била за холандците нещо толкова просто като дишането, гледането, докосването на предметите. Не е трябвало да бъде дефинирана, нито разкрасявана. Затова в тяхното изкуство няма подялба на велико и дребно, важно и несъществено, възвишено и обикновено.

Збигнев Херберт