Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Китайски легенди и разкази за необичайното

Тази книга в момента не е налична.
0000
Изток-Запад
Повече информация

Сказания за Осемте безсмъртни

Гостът от пещерата
Танцуващият в Пурпурната зала
Единствена сред Осмината
Магьосникът със сгъваемо магаре
Хромият с желязна патерица
Пътят на чичото и пътят на племенника
Бродещото дете
Отшелникът-аристократ

Още разкази за безсмъртни и магьосници

Фей Дзянфан: лечителят, който можел да вмести в саксия целия Всемир
Магьосник в овча кожа: Дзуо Цъ
Тигрици, дракони и хвърковати жаби
Откривателят на барута?
Слово за Уей Боян
Джан Даолин: Земното битие на един небесен наставник
Възнеслият се принц: Лиу Ан и неговите осем старци
Дунфан Шуо: шутът-магьосник
Тао Хундзин: сановникът от планината
Един придворен чудотворец (Йе Фашан)
Още небесни наставници: предци и потомци (Гъ Сюан и Гъ Хун)
Обезглавеният ясновидец (Луо Гунюан)
Да викаш духове за императора (Ли Шаодзун)
Хуа Туо изгаря труда на своя живот

Из „Записки за Мрака и Светлината“ (Йоуминлу)

Два случая с Дзи Кан
Безумно влюбената
Духовете също гладуват
Видението на Джао Тай

Историята на Ли Шъшъ
Из „Хрониките на И Дзиен“

Иглата на Пан Анчан
Да освободиш дух
Среща в нощта
Лечителите Уан и Ли
Мъж от Шуджоу убива четири тигъра
Добродетелната наложница
Срещи край Златосияйното езеро
Изумителният Ян Чоума
Елегия за И Нян
Човек на име Ман